Aktuality

 

aktivity na mesiac September

04.09. - Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
 
04.09. - prihlasovanie sa na obedy
 
05.09. - 4 vyučovacie hodiny - triednické práce
 
06.09. - vyučovanie podľa rozvrhu 
 
 Dôležité- odovzdať prihlášky na krúžky!!!
 
07.09. - Rodičovské združenie
 
08.09. Vzdelávacie poukazy
 
?  - prezúvanie žiakov - včas oznámime
 
13.9.  - vrátiť podpísané čestné vyhlásenia
 
15.09. - deň pracovného pokoja 
 
18.09. - mliečna desiata
 
25.09. - Deň eura - vedomostná súťaž
 
26.09. - Európsky týždeň športu
 
27. - 28. 09. - Účelové cvičenia
 

Zloženie triedy

Počet žiakov ... 18
 
z toho
 
chlapcov ... 10
 
dievčat   ...   8

Chlapci

Maximilián B., Lejs D., Adam Ď., Michal F.,  Jakub Peter G., Dávid H., Ondrej L.,  Simon M., Matúš S., Adam Š.

Dievčatá

Monika B., Lea F., Alexandra K.,  Monika S., Lucia Š., Liliana T., Lucia T., Kristína V.