Aktuality

 

aktivity na mesiac NOVEMBER

08.11. - Korčuľovanie
 
09.11. - Fotenie portrétov
 
14.11. - DOD - Deň otvorených dverí - 5.vyučovacích hodín
 
22.11. - Filmové predstavenie
 
23.11. - Klasifikačná porada
 
23.11. - Rodičovské združenie 

Zloženie triedy

Počet žiakov ... 18
 
z toho
 
chlapcov ... 10
 
dievčat   ...   8

Chlapci

Maximilián B., Lejs D., Adam Ď., Michal F.,  Jakub Peter G., Dávid H., Ondrej L.,  Simon M., Matúš S., Adam Š.

Dievčatá

Monika B., Lea F., Alexandra K.,  Monika S., Lucia Š., Liliana T., Lucia T., Kristína V.

Korčuliarsky kurz

Dňa  06.12.2017 sa uskutoční korčuliarsky kurz. 
 
Priebeh dňa:  1. vyuč. hodina - Informatika
                        2. vyuč. hodina - Občianska náuka
                        3. vyuč. hodina - Nemecký jazyk - Ruský jazyk
                        4. vyuč. hodina - Matematika
                        5. vyuč. hodina - Výtvarná výchova
                        6. vyuč. hodina - Telesná a športová výchova
                        7. vyuč. hodina - Náboženská výchova - grekokatolická
 
Žiaci sa zúčastnia korčuliarskeho kurzu počas 2.- 4. vyuč. hodiny.