ŠTVRTOK od 14:00 do 16:00

        

Súvisiaci obrázok

Interaktívna  myška                           

 

Náplň práce - cieľ ZÚ - Hlavnou náplňou  bude zábavnou a hravou formou spoznať „počítačovú myšku“ – naučiť sa používať počítač, kresliť v programe Tux Paint, kopírovať obrázky, pracovať vo Worde, tvoriť prezentáciu v PowerPointe, vytvárať kartičky v programe Kartičkové aktivity, pracovať s internetom, vedieť využívať výučbové programy, oboznámiť sa s portálom planéta vedomosti, s dynamickým výkresom v programe GeoGebra, ... Docvičovanie náročnejších učív.

Cieľová skupina:  4.- 5.- 6.ročník

Maximálny počet žiakov: 15