Úspešný školský rok 2018/2019

Dôležité

 
 
 
 

Domáce úlohy

 
 
 
 
 
 

Súťaže

 
Matematická olympiáda 
 
Jedná trojica úloh: 10.12.2018
 
Druhá trojica úloh: 28.02.2019
 
 
 
 
 
 
 

               

Čo nás čaká...

 

I.         Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla 

II.        Percentá, promile 

III.       Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, 

          premieňanie jednotiek objemu 

IV.      Pomer, priama a nepriama úmernosť 

V.       Rovnobežník

VI.      Kombinatorika

 

Matematika a hry

Na stránke matematika.1001hry.cz nájdete celkom zaujímavé hry z oblasti matematiky...