Úspešný školský rok 2017/2018

Dôležité

 
 
 
 

Domáce úlohy

 
 
 
 
 
 

Súťaže

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čo nás čaká...

 

Počtové operácie s prirodzenými číslami a deliteľnosť
 
Desatinné čísla, operácie s desatinnými číslami
 
Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu
 
Uhol a operácie s uhlami
 
Trojuholník, zhodnosť trojuholníka
 
Objem kocky a kvádra
 
Kombinatorika
 

Matematika a hry

Na stránke matematika.1001hry.cz nájdete celkom zaujímavé hry z oblasti matematiky...