MATEMATIKA
je široká a nádherná krajina 
otvorená pre všetkých,
ktorým myslenie prináša 
skutočnú radosť.

 

 

" Nepýtajte sa nikdy, koľko matematiky sa môže dieťa naučiť.

Pýtajte sa radšej, 

do akej miery môže matematika v jeho vzdelaní 

prispieť k rozvoju jeho ľudskej dôstojnosti".

 

H. Freudenthal