Interaktívna tabuľa  
 

moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT.

 

Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať s Vaším PC, alebo Notebookom, priamo z tabule, klikaním na premietaný obraz, interaktívnym perom.

Môžeme ovládať jazykové výukové programy, kancelárske aplikácie aj výukové programy k predmetom, výukové obrázky či videoklipy - všetko priamo z tabule.

Otvárať súbory, spúšťať internetový prehliadač, programy na CD či USB kľúči. Máme na dosah všetky zdroje priamo z tabule.

Perom dopisujeme kamkoľvek - do premietaného obrazu - odrážky, zvýraznenia, popisy, alebo dopisujeme do vopred pripravených a premietnutých cvičení. Každú svoju vytvorenú prípravu na hodinu si môžeme uložíť v elektronickej forme a potom buď opakovane použiť, alebo niektoré časti meniť či doplniť.

Naši žiaci sa plne zapájajú do práce a nemusia opisovať, všetko im môžeme vytlačíť, alebo pošleť mailom.. Z odpovede žiaka pri tabuli získame písomný záznam, ktorý môžeme uložiť a neskôr podľa potreby vytlačíť. 

A mnoho ďalšieho...

Test1-5R

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sčitovanie a odčitovanie do 10 000

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zaokrúhľovanie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Premena jednotiek dĺžky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracujem na interaktívnej tabuli Smart Board. 

Ukážky mojich prác nájdete aj na stránke:  www.smartboard.sk