Hot Potatoes ( z ang. horúce zemiaky) je voľne dostupný program na tvorbu interaktívnych cvičení. Pozostáva z piatich základných programov zameraných na tvorbu interaktívnych cvičení a jedného riadiaceho programu, ktorý umožňuje ich vzájomné prepájanie. Patria sem:

JMatch - program, ktorým môžeme vytvárať priraďovacie cvičenia a cvičenia zamerané na spárovanie dvoch položiek obrázkového alebo textového charakteru ( napr. úlohy orientované na priradenie predpisov správnych vzorcov na výpočet objemu k obrázkom jednotlivých telies...).

JCloze - program, ktorým môžeme vytvárať doplňovacie cvičenia, kde úlohou žiaka je doplniť do tzv. dier čísla, slová alebo slovné spojenia (cvičenia s otvorenými doplňovacími alebo produkčnými úlohami s krátkou odpoveďou).

JQuiz - program, ktorým môžeme vytvárať na otázkach založené didaktické testy.

JCross - program, ktorým môžeme vytvárať krížovky (bez tajničky).

JMix - program, ktorým môžeme vytvárať zoraďovacie cvičenia, kde úlohou žiaka je správne zoradiť slova, alebo čísla podľa daných pokynov.

 

Inštalácia:

Program Hot Potatoes  je voľne stiahnuteľný na stránke https://hotpot.uvic.ca .         

Pre operačný systém Windows sa odporúča stiahnuť inštalačný súbor setup_hotpot_6304.exe kliknutím na odkaz HotPotatoes6.3 Installer.

Ukážky mojich prác: