Planéta vedomostí dostupná voľne všetkým školám, žiakom, učiteľom aj rodičom na Slovensku. Obsahuje množstvo profesionálne vytvorených materiálov z matematiky, videá, interaktívne cvičenia a testy, ktoré sú zoskupené do učiteľských a žiackych lekcií podľa učiva, témy. Pokrýva veľkú časť učiva matematiky základnej a strednej školy, ale obsahuje aj niektoré témy nad rámec stredoškolskej matematiky. Vhodné využitie má na interaktívnej tabuli  a na notebookoch a počítačoch.

 

www.planetavedomosti.iedu.sk

 

 

Žiaci majú zakúpené pracovné zošity, v ktorých majú kódy a tak môžu aj samostatne pracovať na stránke: www.planetavedomosti.iedu.sk .

 

Napr.: kód: 123413