Kartičkové aktivity (skrátene Kartičky) - program pracuje na princípe prenášania pohyblivých kartičiek s textom alebo obrázkom

 na správnu pozíciu k pevným kartičkám, ktoré môžu byť tiež textové alebo obrázkové. Program vyhodnotí správnosť riešenia.

Môžu sa vytvárať: zoraďovacie aktivity, priraďovacie aktivity, doplňovacie aktivity, kategorizačné aktivity, klikacie aktivity.

 

Inštalácia:

Program na stiahnutie nájdete na:  edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/Karticky/

Nájdete tam najnovšiu verziu KartickyV47.zip. Je potrebné mať nainštalovaný Imagine pre korektné uloženie súboru.

Program PhotoFiltre StudioX nám pomáha pri tvorbe pozadia, ktoré môžeme využiť pri tvorbe Kartičkovej aktivity.


 

 

 

Fotogaléria: kartičky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukážky mojich prác: