GeoGebra je voľne šíriteľný matematický softver, ktorý môžeme využívať v edukačnom procese. Spája v sebe geometriu, algebru a matematickú analýzu. Geogebra ponúka prostredie na tvorbu interaktívnych materiálov, pričom pre tieto materiály je charakteristické, že ku každému vyjadreniu v algebraickom okne je jednoznačne priradený jeden objekt v geometrickom okne a opačne.Dynamický matematický softvér GeoGebra možeme využiť v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny. Žiaci sa v danom prostredí učia vytvárať konštrukcie pomocou myší a nástrojov v geometrickom okne. Nie sú nútení opakovane manuálne a veľmi často nepresne rysovať na papier. Môžu sa zamerať na podstatu konštrukcie.

Ukážky mojich prác: 

2D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3D