Výučbový systém SOCRATIVE

 

Testy vytvorené v socrative sú výborné, lebo tak učiteľ ako aj žiak získava okamžitú spätnú väzbu.

 

Učiteľ má k dispozícií okamžité vyhodnotenie celej testovanej triedy a žiak má možnosť dozvedieť sa aj správnu odpoveď.

 

Učitelia sa môžu jednoducho prihlásiť do systému na  www.socrative.com 

 

Žiak pre prihlásenie do systému využije ... prihlásenie žiaka.