Úspešný školský rok 2017/2018

Dôležité

 
 
 

Domáce úlohy

 
 
 
 
 
 
 

Súťaže

 
 
 
 
 
 

 

Matematika

 
V.A, V.B, V.C

Čo Nás čaká ... 

 
Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión
 
Geometria a meranie - kolmice, rovnobežky, mnohouholník, ...
 
Počtové výkony s prirodzenými číslami I.
 
Súmernosť v rovine - osová a stredová súmernosť
 
Počtové výkony s prirodzenými číslami II.
 
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
 
 
 

Matematika a HRY

Na stánke  matematika.1001hry.cz nájdete celkom zaujímavé hry z oblasti matematiky....