Úspešný školský rok 2018/2019

Dôležité

 
 
 

Domáce úlohy

 
 
 
 
 
 
 

Súťaže

 
 
Matematická olympiáda 
 
Jedná trojica úloh: 10.12.2018
 
Druhá trojica úloh: 28.02.2019
 
 
 
 
 

 

Matematika

 
VI.A, VI.B, VI.C

Čo Nás čaká ... 

 

    I.    Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

    II.   Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

    III.  Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami

    IV. Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, 

          jednotky obsahu

    V.  Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

    VI.  Kombinatorika v kontextových úlohách

 

 

 

Matematika a HRY

Na stánke  matematika.1001hry.cz nájdete celkom zaujímavé hry z oblasti matematiky....