Aktuality

 

aktivity na mesiac SEPTEMBER

 
19.09.2018 -  6. vyučovacia hodina - triednická hodina
 
 
21.09.2018 - RIADITEĽSKE VOĽNO - z organizačných dôvodov.
 
 
26.09.2018 -  6.vyučovacia hodina - triednická hodina
 
 
27.09. - 28.09. - Účelové cvičenia
 
 
27.09. 2018 - rodičovské združenie
 
 
 

Zloženie triedy

Počet žiakov ... 18
 
z toho
 
chlapcov ... 10
 
dievčat   ...   8

Chlapci

Maximilián B., Lejs D., Adam Ď., Michal F.,  Jakub Peter G., Dávid H., Ondrej L.,  Simon M., Matúš S., Adam Š.

Dievčatá

Monika B., Lea F., Alexandra K.,  Monika S., Lucia Š., Liliana T., Lucia T., Kristína V.

Vážení rodičia !

 

Pozývame Vás na rodičovské  združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018,

 v čase od 16:30 hod., v triede VII.A - č.t. 108

 

Na Vašu účasť sa teší triedna učiteľka.