ZOZNAM UČEBNÝCH POMôCOK

 

SLOVENSKÝ JAZYK - zošit 524 - sloh, zošit 544 - literatúra, zošit 524- diktáty, zošit 444- gramatika, zošit 544 -písomky, dvojhárky- 544 - 5 ks, písacie potreby, farebné perá

MATEMATIKA - veľký čístý zošit - 420 - 1ks, veľký čistý hrubý zošit - 460, veľký zošit štvorčekový  445, kružidlo, uhlomer, 2 pravítka s ryskou, malá kalkulačka, písacie potreby -modré a zelené pero, ceruzka, mikroceruzka, pracovný zošit - 6 eur 

INFORMATIKA -  zošit - 564

ANGLICKÝ JAZYK  -  zošit 464 alebo 564

NEMECKÝ JAZYK  -  zošit A5 linajkový - 564, slovníček, pracovný zošit z minulého šk. roka 

RUSKÝ JAZYK -  zošit 644, zošit 564

FYZIKA - zošit 540, kancelárske papiere 6 ks, milimetrový papier 2 ks, euroobaly

CHÉMIA - hrubý zošit A5 a podložka, periodická tabuľka chemických prvkov, biely plášť

DEJEPIS  - zošit 464

GEOGRAFIA -  zošit 540,podložka, písacie potreby -modré a zelené pero, ceruzka, farbičky, školský atlas sveta

BIOLÓGIA - zošit 540 - 2cm okraje a podložka, písacie potreby, zelené pero, farbičky

OBČIANSKA NÁUKA - zošit 564

HUDOBNÁ VÝCHOVA - notový zošit,  zošit 544, písacie potreby: mäkká ceruza, guma, pero

ETICKÁ VÝCHOVA - zošit 544

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA - zošit 544, Nový Zákon /vreckový/ pero, ceruza, guma, farbičky

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - temperové farby, 10 veľkých a 10 malých výkresov, vodové farby - anilinové, okrúhle a ploché štetce rôznych veľkostí, mastný pastel a suchý pastel, farebný papier, tuš, nožnice, lepidlo- tekuté, ceruza 2B, guma 

TECHNIKA - zošit 524